Skadesak - KAPH Entreprenør

Hva skjer i skadesak?

Vi vil gjennom hele skadeprosessen fokusere på å minimere skaden og gjenopprette eiendommen tilbake i tilsvarende samme stand som før skaden. Dersom kunden ønsker å utbedre skaden selv så vil det utbetales et kontantoppgjør. 

Skadesak, Besiktigelse, Riv og tørk, Gjenoppbygning, Ferdigstillelse
Del:

Vi deler en skadesak opp i:

 

1. Besiktigelse

Etter å ha mottatt din skademelding vil vi kontakte deg for å avtale en besiktigelse. Vi utfører da en inspeksjon av det skadde området og vurderer omfang og type skade. Etter dette utarbeider vi en rapport som baserer seg på observasjoner besiktigelsen.


2. Erstatning

For spørsmål om vilkår/dekning vedrørende din skadesak, kontakt ditt forsikringsselskap. 
 

3. Riv og tørk

Når erstatningsbeslutningen er positiv vil vi starte rivning og tørking av hva som er skadet. Vi vil alltid tørke det som kan tørkes uten å rives for å unngå unødvendig rivning. Vi river de materialer som ikke kan tørkes og eller gjenbrukes. Ved behov vil vi sette inn tørkeutstyr. Det er viktig at utstyret får stå uberørt fra beboer slik at vi får en optimal tørkeprosess. Tørketid varierer avhengig av type materialer, men tar oftest lengre tid enn folk flest er klar over.  Vi kontrollerer at fuktnivåer er innenfor standardkrav før vi bygger opp til tilsvarende stand som før skaden.

 
4. Gjenoppbygning

Når fuktnivået i materialene er innenfor krav starter vi gjenoppbygning tilbake til tilsvarende stand som før skaden.
 

5. Ferdigstillelse

Når arbeidet er ferdigstilt vil vi informere deg om dette.
 
Ved vannskade er det noe du som beboer kan gjøre for å begrense skaden:
  • Stopp tilførsel av vann om mulig
  • Flytt unna eller løft opp innbo
  • Fjern så mye vann som mulig
Dersom førstehjelp er nødvendig vil vi raskt iverksette lokalisering av årsak, stoppe tilførsel av vann, flytte innbo og fjerne vann.

Vi vil gjennom hele skadeprosessen fokusere på å minimere skaden og gjenopprette eiendommen tilbake i tilsvarende samme stand som før skaden.
Dersom kunden ønsker å utbedre skaden selv så vil det utbetales et kontantoppgjør. 
 
Vi får deg tilbake til hverdagen på kortest mulig tid.

Har du noen spørsmål?

KAPH er alltid klar til å ta på enhvert prosjekt og utfordring. Finn din aktuelle avdeling, og kontakt oss for et uforpliktende tilbud.