Miljøfyrtårn sertifisert - KAPH Entreprenør

Miljøfyrtårn sertifisert

Vi har gleden av å meddele at KAPH Entreprenør er sertifisert som Miljøfyrtårn

milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn%20kaph
Del:
Vi har gleden av å meddele at KAPH Entreprenør er sertifisert som Miljøfyrtårn - et anerkjent sertifikat som bekrefter jobben vi har gjort med å vise samfunnsansvar, og implementere et systematisk arbeid med fokus på miljøtiltak. 
 
Vi i KAPH Entreprenør er bevisst vår oppgave når det gjelder miljø, og jobber aktivt for å redusere negativ miljøpåvirkning i byggeprosjekter. Prosessen har gått i å sette klare og tydelige mål og tiltak, og underveis vurdere effekten av tiltakene. 
 
KAPHs hovedfokus er å redusere kjøring gjennom bruk av teknologiske muligheter som fjernlogging av fukt, videobefaring og god planlegging og logistikk. Samtidig har vi fokus på å elektrifisere bilparken mer. 
 
Overordnet plan for å kunne bli sertifisert har blant annet omhandlet:
  • Strategisk forankring av miljøarbeidet (forbedringsarbeidet)
  • Operativ forankring gjennom opplæring, ansvarliggjøring og realistiske og gjennomførbare mål.
  • Dokumentasjon på mål, utførelse og kvalitative mål.
 
Unn Endresen har vært vår rådgiver i sertifiseringsprosessen. Hun har bistått oss i gjennomgang av vårt interne system og kommet med konstruktive tilbakemeldinger for forbedring.
 
Unn Endresen sier; «Jeg ble virkelig imponert over miljøarbeidet som blir gjort hos KAPH og måten bærekraftsansvarlig Espen Helland leder og implementerer dette i alle de 20 avdelingene KAPH har rundt om i landet». 
 
Videre sier hun; «Miljøarbeidet er både effektivt og grundig gjennomført, og bedriften har derfor sertifisert mange avdelinger på kort tid. Dette er bare mulig med gode systemer og riktige holdninger».
 
Det resulterte i at de ble nominert til årets miljøfyrtårn allerede første år KAPH var sertifisert.
 
 Sertifisør i denne prosessen har vært Magnus Østebrød.
«I forbindelse med gjennomgang av sertifiseringen presenterte Espen Helland og Kjell Ole Frøiland hos KAPH oss for mange gode forslag til forbedring som er veldig relevante i forhold til bransjeutfordringer. Forslagene er både basert på smartere organisering, enkel måling og bruk av ny teknologi. Vi tror dette vil resultere i betraktelig mindre kjøring, mindre avfall og mer bruk av bærekraftige materialer. Vi ser frem til å se resultatene og vil følge spent med på utviklingen til KAPH», uttaler Magnus. 
 
Vi ser på bærekraftige valg og tiltak som en nødvendighet i dagens samfunn, og mener at vi har et viktig ansvar i å redusere miljøpåvirkningen i våre byggeprosjekter. Sertifiseringen er et bevis på det harde arbeidet vi legger ned for å være mest mulig bærekraftig. Vi kommer til og fortsette å jobbe systematisk for å forbedre oss der vi kan. 
 
 

Har du noen spørsmål?

KAPH er alltid klar til å ta på enhvert prosjekt og utfordring. Finn din aktuelle avdeling, og kontakt oss for et uforpliktende tilbud.