Nytt verneombud på det glade Sørlandet - KAPH Entreprenør

Nytt verneombud på det glade Sørlandet

Kaph Entreprenør sin Kristiansand-avdeling har fått nytt verneombud og tillitsvalgt. Lars André Høgetveit gleder seg til å ivareta kollegers interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

IMG_0011
Del:

 Lars André Høgetveit har jobbet snart fire år i Kaph Entreprenør og er opptatt av et godt arbeidsmiljø. Han er en type som bryr seg om sine kolleger, og passer på at alle har det bra. Spesielt de nye og de yngre, pleier han å ta seg ekstra av. 

– Jeg er genuint opptatt av at de rundt meg skal trives og føle trygghet. Derfor prøver jeg å være oppmuntrende og glad. Jeg hjelper de nye til å komme inn i ting, og er et talerør for de som ikke har erfaringen eller tyngden til å tørre å gi beskjed om ting selv, forteller Høgetveit.  

Den beste arbeidsplassen 

Høgetveit har jobbet 22 år i tømreryrket, og Kaph Entreprenør er det ellevte firmaet han jobber for. Før han kom til Kaph var han igjennom nedleggelser, konkurser og oppsigelse fordi han ikke fikk mulighet til å utvikle seg.  

– Kaph er definitivt det beste firmaet jeg har jobbet for. Her føler jeg meg sett og ivaretatt, og har både gode kolleger og prosjektledere rundt meg. Samtidig har jeg nok blitt flinkere til å jobbe smartere, tåle mer og tørre å si i fra på en ordentlig måte. Det ønsker jeg å gi videre til de nye som kommer til. Å være litt varm i trøya er sundt, mener Høgetveit.  

Viser bra resultater 

Hovedverneombud og hovedtillitsvalgt i Kaph, Henning Vik, var den som ringte rundt til de nominerte i Kristiansand. Han er godt fornøyd med at det nye verneombudet ble Lars André Høgetveit.  

henning kaph

– Jeg har et godt inntrykk av Lars André. Han viser gode resultater og er en person som virkelig står på, sier Vik. 

Gode dager på jobb 

Henning Vik er avhengig av et godt forhold til verneombudene og de tillitsvalgte. Det er han som ringer rundt til representantene for de ulike avdelingene før kvartalsmøtene, for å høre hvordan det går. På den måten fanger han opp hvordan folk har det på jobb og om noe kan forbedres. 

– Det er ikke mye tid som går til rollen som hovedverneombud og hovedtillitsvalgt, for det har ikke vært noe særlig å ta tak i. Takket være hyggelige kolleger og et fantastisk bra digitalt system, så har vi gode dager på jobb, forteller Vik.  

Mål om en sunn og bærekraftig bedrift 

Espen Helland er HMSQ sjef. Han passer på at alle kommer hele hjem fra jobb, og at bedriften er sunn og bærekraftig. Det er han som får hovedansvaret hvis verneombudene har noe å melde. Han mener at alle er like viktige i bedriften, men at for ham så er det spesielt godt å ha verneombudene å spille på hvis han trenger hjelp. Samtidig er de et viktig talerør for arbeidstakerne i bedriften.  

– Jeg opplever hovedverneombud Henning som en rolig og avbalansert person som er lett å forholde seg til. Han er trygg og enkel å komme til hvis en trenger noen å prate med. Det er viktig at verneombudene og de tillitsvalgte våger å være tydelige, og at det er personer som folk er trygge på. Den oppfatningen har jeg av både Henning og Lars André, forteller Helland.  

Har du noen spørsmål?

KAPH er alltid klar til å ta på enhvert prosjekt og utfordring. Finn din aktuelle avdeling, og kontakt oss for et uforpliktende tilbud.