Avviksrapport - KAPH entreprenør
Ta gjerne kontakt med oss for en prat om ditt prosjekt
Du når oss på 960 97 777 eller send en epost så tar vi kontakt med deg!

Meld inn avvik i vår 
 

AVVIKSRAPPORT
 
Avviket har konsekvens for:
Beskrivelse av avviket med referanse til krav som ikke er overholdt
Angi årsak til avviket
Forslag til utbedring (korrigerende tiltak)
Utarbeidet av
Dato